ต้นไม้ในกระถาง รุ่น ไซแคด ขนาด 63 x 63 x 63 ซม. - สีเขียว