ม่านม้วนไม้ไผ่ รุ่นอะนีด้า ขนาด 150 x 150 ซม. - สีธรรมชาติ