ต้นไม้ในกระถาง รุ่น ออนโฟน ขนาด 50 x 50 x 122 ซม. - สีแดง