รูปภาพสีน้ำมัน รุ่นแอบโนบ้า ขนาด 120 x 40 ซม. - คละสี