น้ำหอมปรับอากาศ+เทียน 2ชิ้น/ชุด รุ่น แอลลิส - สีเทา