ชุดรางม่านปรับได้ รุ่น ริทซ์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 19 มม. - สีเงิน