ชุดรางม่านขยายคู่ รุ่นริทซ์ D ขนาด 19 มม. - สีเงิน