ชุดรางม่านยืดหด รุ่น แฮรอน D22 มม 36-54 นิ้ว - สีเงิน