ชุดรางม่านยืดหด รุ่น แฮรอน D22 มม. 54-90'' - สีเงิน