ชุดมีดพร้อมฐานรอง รุ่น รูเบียส (8ชิ้น/ชุด) - สีเงิน