ม่านโปร่ง 2 ชิ้น / ชุด รุ่น เพลนนี่ ขนาด 145 x 250 ซม. - สีขาว