น้ำหอมปรับอากาศ รุ่นแยงกี้ SAG/CTRS 35 มิล - คละสี