แก้วน้ำ รุ่นลักกี้กลาส LG-106010 ขนาด 10 ออนซ์ - สีใสโปร่ง