แก้วน้ำ รุ่นลักกี้กลาส LG-101113 ขนาด 13 ออนซ์ - สีใสโปร่ง