แก้วน้ำ รุ่นลักกี้กลาส LG-101115 ขนาด 14.5 ออนซ์ - ใสโปร่ง