แก้วน้ำ รุ่นลักกี้กลาส LG-100209 ขนาด 9 ออนซ์ - สีใสโปร่ง