แก้วน้ำ รุ่นลักกี้กลาส LG-100213 ขนาด 13 ออนซ์ - ใสโปร่ง