แก้วน้ำ รุ่นลักกี้กลาส LG-103710 ขนาด 10 ออนซ์ - ใสโปร่ง