แก้วน้ำ รุ่นลักกี้กลาส LG-105412 ขนาด 11.6 ออนซ์ - ใสโปร่ง