แก้วเบียร์ รุ่นเมโทรโพลิแทน ขนาด 14 ออนซ์ - ใสโปร่ง