พรมชุดห้องน้ำ รุ่นเพนนี่ ขนาด 50 x 80 / 50 x 50 ซม. - สีโทป