พรมยาวห้องน้ำ รุ่นเพนนี่ ขนาด 50 x 120 ซม. - สีฟ้า