ต้นไม้ในกระถาง รุ่นบอซีโน่ ความสูง 89 ซม. - สีเขียว