เครื่องเป่าลมร้อน รุ่นสแตนเล่ STEL670 2000 วัตต์ - สีเหลือง