สว่านกระเเทก รุ่นสแตนเล่ STDH7213V-B1 ขนาด 13 มิลลิเมตร - สีเหลือง