เทียนทีไลท์ 12 ชิ้น รุ่นคาเมลล่า - กลิ่นโรส อีฟ / สีชมพู