โคมไฟตั้งพื้น รุ่น แคสเซียส 48 x 48 x 154.5 ซม. - สีเงิน