ที่คั่นหนังสือ 2ชิ้น/ชุด รุ่น การ์เรโต้ - สีทองแดง