แจกันตั้งโต๊ะ รุ่น อลีซซ่า ขนาด 14 x 14 x 38 ซม. - สีไม้อ่อน