โครงตู้เสื้อผ้า+ตะกร้า รุ่นไวร์เน็ท ขนาด 120 x 45 x 180 ซม. - สีดำ