ใบไม้ตกแต่งผนัง รุ่น คามายน์ 67 x 2 x 71 ซม. - สีเขียว