กล่องสี่เหลี่ยมมีล้อ รุ่นไจโกะ ความจุ 50 ลิตร - สีขาว