ที่นอนรองระบายอากาศ รุ่นไพร์ม ขนาด 183 ซม. - สีขาว