พรมเช็ดเท้า รุ่น คาร์เซอร์ บี ขนาด 70 X 45 ซม. - สีน้ำตาล