ม่านหน้าต่าง รุ่นรชิดา ขนาด 135 x 165 ซม. - สีน้ำเงิน