ม่านประตู รุ่นรชิดา ขนาด 135 x 250 ซม. - สีน้ำเงิน