บันได 4 ชั้น รุ่น แบรดฟอร์ด/พี W47.5 x H136.6 - สีเงิน