ม่านหน้าต่าง รุ่น อัมมาร่า ขนาด 140 x 165 ซม. - สีน้ำตาล