กระทะก้นลึกพร้อมฝา รุ่น เฮกซากอนนี่ 28 ซม. - สีเงิน