แฮนด์กริ๊ป หุ้มโฟม รุ่นแอ๊กซีโอ้ GR112 / HG27 - สีดำ