สเปรย์สารพัดประโยชน์ รุ่นโซแน็กซ์ 474300 - สีเหลือง