ม่านม้วนกันแสง รุ่น ลาวิช ขนาด 60 x 160 ซม. - สีเทา