ม่านม้วน รุ่น อเมด้า ขนาด 100 x 160 ซม. - สีงาช้าง