ชามสลัดไม้ รุ่น วาสโซ 30.5 x 30.5 x 13 ซม. - ลายไม้ธรรมชาติ