หมอนหนุน รุ่น แอดแวนซ่า อัลเทรล 19 x 29 นิ้ว - สีขาว