ช้อนด้ามยาว รุ่น ลอรี่ ขนาด 17 x 4.3 x 4.5 ซม. - สีขาว