รีฟิลผ้าแห้งไฟฟ้าสถิตย์ รุ่น ฟาร์เซ็นท์ - สีเหลือง