ม่านม้วนไม้ไผ่ รุ่นลาเพอร์ ขนาด 130 x 150 ซม. - สีน้ำตาล