ม่านม้วนไม้ไผ่ รุ่น ลาเพอร์ ขนาด 150 x 150 ซม. - สีน้ำตาล