ชุุดรางม่านขยาย รุ่น แคพ 16 มม. 28-48 นิ้ว - สีเงิน